MUDr.Alžbeta Dragúňová
Chrípka alebo influenza
Friday, 27 January 2012 00:00

Ch

rípka alebo influenza je infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom z roduOrthomyxoviridae. Rýchle sa šíri po celom svete počas sezónnych epidémií a tie zapríčiňujú ekonomické škody v podobe vysokých nákladov za zdravotnú starostlivosť a znížení produktivity práce.

 

Read more...
 
Ovčie kiahne alebo varicela
Friday, 27 January 2012 00:00

O

včie kiahne alebo varicela (lat. varicella, angl. chickenpox) je detské vírusové, silne nákazlivé ochorenie. Na rozdiel od pravých kiahní sú dobre liečiteľné. Infekciu spôsobuje varicella-zoster vírus (VZV), nazývaný tiež ľudský herpes vírus 3 (HHV-3, angl. human herpes virus 3)

Read more...
 
Salmonelóza

S

almonelová enteritída alebo salmonelóza je črevné infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom sú sérotypy poddruhu I. druhu Salmonella enterica, s výnimkouSalmonella typhi a Salmonella paratyphi A, B a C. Typickým príkladom týchto sérotypov sú Salmonella typhimurium a S. enteritidis. 

Read more...
 
More Articles...

Najnovšie články

Najčítanejšie články